Kabilang Ba Ang Pilipinas Sa Paris Agreement on Climate Change Tagalog

Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang lumagda sa Paris Agreement on Climate Change noong 2015. Ang kasunduan ay layunin na mapababa ang pagtaas ng global na temperatura sa ilalim ng 2 degrees Celsius upang maiwasan ang mga epekto ng climate change tulad ng pagtaas ng antas ng dagat, pagbabago ng klima, at mga natural na kalamidad.

Ang Paris Agreement ay mayroong mga pangunahing layunin upang matugunan ang mga hamon sa pagbabago ng klima. Una, ang bawat bansa ay dapat maglaan ng greenhouse gas emissions reduction targets. Pangalawa, ang mga bansa ay magtitiyak ng regular na pagsusuri at pag-uulat ng kanilang progress sa pagbabawas ng emissions. Pangatlo, ang mga bansa ay magbibigay ng suporta sa mga vulnerable communities at mga bansang nakakaranas ng mga pinakamalalang epekto ng climate change.

Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay nakatuon sa pagpapalawig ng renewable energy at sa pagpapalakas ng kanilang climate adaptation and disaster risk reduction strategies. Sa pamamagitan ng mga programa tulad ng National Greening Program, Green Climate Fund, at Renewable Energy Act of 2008, ang Pilipinas ay nangunguna sa pagkakaroon ng mga solusyon sa climate change.

Sa kabuuan, ang Pilipinas ay isa sa mga bansang nangangailangan ng malakas na suporta upang matugunan ang mga hamon ng climate change. Sa pagsunod sa kasunduang ito, mahalaga na lahat tayo ay makilahok upang maprotektahan ang ating planeta para sa susunod na henerasyon.

Kabilang Ba Ang Pilipinas Sa Paris Agreement on Climate Change Tagalog